banner_kerk3.jpg

 

Laatste update 19 december 

In kerkbode nr. 7 schrijft ds. Brons over het lied 'Gods kind, hef op uw droef gelaat'.
Een mooie opname daarvan vind u achter deze link: Hef op uw droef gelaat

Avondmaalsformulier met regelnummers en bewijsteksten > klik hier

Fysieke kerkgang
We kunnen weer naar de kerk! Dat hebben we allemaal erg gemist, de laatste jaren.
Als we dat kunnen, is het goed om fysiek naar de kerk te gaan.
Maar het is ook noodzakelijk! Waarom? Dat lees je in het document achter deze > link

Collectes
- Uw giften kunt u deponeren in de collecte-zakken bij de ingangen, zowel voor als na de dienst.
- Hebt u een account in de gemeente-app, dan is het mogelijk uw gift digitaal te geven.
- Daarnaast kunt u uw bijdrage geven via de volgende bankrekeningen:
        Kerk: NL03 RABO 0375 0059 78
        Diaconie: NL67 RABO 0375 0474 09
Voor de duidelijkheid geven we hieronder aan welke doelen van de extra collecten onder ‘kerk’ vallen en welke onder ‘diaconie’.
Kerk: Theologische school, Emerituskas, Zondagschool, Bijbelverspreiding, Dep. Israel,  Zending, Evangelisatie, kerkbode.
Diaconie: Bijzondere noden, DMZ, Helpende Handen, Inloophuis Het Kompas.

Onze gemeente-app

Onze gemeente-app is live! Voor de jongere generatie om informatie te delen en te ontvangen, contacten te onderhouden en nieuwe op te bouwen. Maar vanzelfsprekend ook bedoeld voor de oudere generatie – voor contact met elkaar én met de jongeren van de gemeente.
> Klik op deze link voor meer info
> Kijk ook bij: de app in gebruik

 

 

Kerk app promotie poster A4 met QR Code