banner_kerk1.jpg

Van iedere dienst wordt een geluidsopname gemaakt. Een kopie van deze opname is middels dit formulier te bestellen.

De kosten hiervan bedragen €4,- per CD en moeten worden overgemaakt naar rek.nr.:  NL03 RABO 0375 0059 78 onder vermelding van "Bestelling geluidsdrager".

Uw bestelling wordt na ontvangst van de onkosten in behandeling genomen.
U krijgt van de koster bericht als uw bestelling gereed is.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met dhr.R. Heijkamp, koster.

security image