banner_kerk1.jpg

Van iedere dienst wordt een geluidsopname gemaakt. Een kopie van deze opname is middels dit formulier te bestellen.

De kosten hiervan bedragen €4,- per CD, en €3,- per Cassette en moeten worden overgemaakt naar rek.nr.: NL39 RABO 3179686901 t.n.v. CD's R. Heijkamp onder vermelding van "Bestelling geluidsdrager".

Uw bestelling wordt na ontvangst van de onkosten in behandeling genomen.
U krijgt van de koster bericht als uw bestelling gereed is.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met dhr.R. Heijkamp, koster.

security image