banner_kerk1.jpg

Catechisaties seizoen 2022-2023

De catechisaties beginnen in 2022 op maandag 3 oktober en woensdag 5 oktober. De "tussengroep" begint op vrijdag 14 oktober.

Hieronder vind je de groepsindeling en de tijden.

Jongens en meisjes die de basisschool hebben verlaten in:
2022: groepen 1A en 1B
     Groep 1A: jongens en meisjes waarvan de achternaam begint met de letter A t/m J  
     Groep 1B: jongens en meisjes waarvan de achternaam begint met de letter L t/m Z
2021: groepen 2A en 2B 
2020: groepen 3A en 3B 
2019: groepen 4A en 4B
2018: groepen 5A en 5B
2017: groepen 6A en 6B 
2016: groep 7
2015: groep 8
2014: of eerder: tussengroep
Wanneer je echt niet kunt op de voor jou bestemde dag of tijd, door bijvoorbeeld een cursus of meerijden met anderen, is het (na overleg) mogelijk om op een andere avond te komen.

Op maandagavond hebben catechisatie:
19.00 uur: groepen 1B, 2A en 4A
20.15 uur: groepen 4B, 5A en 6
Op woensdagavond:
19.00 uur: groepen 1A, 2B, 3A en 5B
20.15 uur: groepen 3B, 7 en 8
20.15 uur: belijdeniscatechisatie
Op vrijdagavond:
19.15 uur: tussengroep

Voor informatie kun je contact opnemen met oud. D. Bac, tel. 06 47770849.

Met jonge mensen die kort geleden getrouwd zijn of zich op het huwelijk voorbereiden wordt tijdens de huwelijkscatechisatie nagedacht over de betekenis en de inhoud van huwelijk.
Hierover kun je contact opnemen met diaken J.W. de Vos, 079 593 2663