header-evangelisatie1.jpg

Evangelisatie is, op grond van Gods Woord, een taak van de plaatselijke gemeente.

Het Deputaatschap wil de plaatselijke gemeenten hierbij ondersteunen:
- Het Deputaatschap staat kerkenraden en evangelisatiecommissies hierin bij door advies te geven, verantwoord materiaal te verstrekken en vrijwilligers toe te rusten.
- De Landelijke Werkgroep Kinderevangelisatie (LWK) ondersteunt de plaatselijke clubs met lesmaterialen en voorlichting op regionale bijeenkomsten.
- De Commissie Allochtonen verzorgt allerlei materiaal voor ondersteuning bij evangelisatie onder allochtonen. Commissieleden geven tevens voorlichting over het werken onder allochtonen.
- De Commissie Lektuur verzorgt folder- en cursusmateriaal.