banner_agenda1.jpg

 

 Deze pagina uitprinten? klik op het driehoekje hiernaast:

 

Vragen bij de preek van zondagmorgen 23 januari

Johannes 3:3 en 5: Gods Koninkrijk zien en ingaan
1. Hoe het begint, v3
2. Hoe het komt, v5

 

1. Wat wil je van deze dienst onthouden?

2. Vers 2: wat weet Nicodemus allemaal al van de Heere Jezus?
Waarom is dat niet genoeg?

3. Het gaat in de preek over Gods Koninkrijk.
Wanneer komt dat?
Ben jij er klaar voor?
Kun jij er al iets van zien of merken?
Zo ja, hoe?

4. De Heere Jezus vergelijkt Gods Koninkrijk ziet met helemaal opnieuw geboren worden?
Vind je dat een duidelijk voorbeeld?
Waarom wel of niet?

5. Helemaal opnieuw geboren worden is ook: van Bovenaf geboren worden.
Vind je het moeilijk als het in de preek gaat over dat de Heere begint?
Zo ja, waarom?
Kan de gedachte dat God begint jou troost geven?

6. Nicodemus komt in de nacht tot de Heere Jezus Die het Licht van de wereld is.
Hoe donker is de nacht in het persoonlijke leven van Nicodemus?
Hoe donker is het nu?
Bij jou ook?

7. Zien is hier een ander woord voor geloven.
Wat kun jij allemaal zien van Gods Koninkrijk?

8. In Ezechiel 36:24-27 belooft de Heere een nieuw en zacht hart te zullen geven en schoon te maken van zonden.
Zie je een verband met de preek? Hoe?

9. Waarom heeft de Doop te maken met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest?
Wat zegt dat jou?

10. Maakt de Doop zelf jou zalig of schoon van zonden ('rein')? Waarom niet?

11. Wat reinigt ons van zonden?
Kan dat ook voor jou?
Hoe is dat?

12. In dit hoofdstuk wordt de Heilige Geest niet alleen met water vergeleken, maar ook met de wind.
Waarom lijkt de Geest op water, en waarom op de wind?