banner_agenda1.jpg

   Deze pagina printen? klik op het driehoekje hiernaast:

Vragen bij de preek van zondagmorgen 2 april

1. Hoeveel lijdenszondagen voor Pasen zijn er?
2. Kun je de heilsfeiten met de betekenis (in de goede volgorde) opnoemen?
3. Het thema van de preek was: Jezus te midden van Zijn vijanden. Heb jij ook weleens vijandschap ervaren omdat je christelijk bent? Hoe of waar?
4. Om wie ging het in de preek?
5. Waarom onderging de Heere Jezus al dit lijden? Waarom moest Hij sterven?
6. Wat had de Heere Jezus op de aarde voor kwaad gedaan?
7. Wat had de Heere Jezus op aarde voor goeds gedaan? Waarom deed Hij dat?
8. Wat doet de Heere Jezus vanmorgen in de preek?
9. Wat doen wij als we ons niet bekeren?
10. Wat betekent de blijde boodschap van het lijdensevangelie: Ik voor u? Geldt dat ook voor jou? Kan dat ook voor jou?
11. Was de preek voor jou te moeilijk? Waarom wel / niet?