banner_agenda1.jpg

Deze pagina uitprinten? klik op het driehoekje hiernaast:

 

Vragen over de preek van zondagmorgen 24 januari
> Vragenblad voor de kinderen
Vragen:
1. Waar ging de Heere Jezus iedere sabbat naar toe?
2. Waarom zijn de mensen zo verbaasd als ze Jezus horen preken?
3. Wat deden de luisteraars in de synagoge niet goed?
4. Waarom werden de mensen zo boos op de Heere Jezus?
5. Waarom is het zo belangrijk om iedere zondag een preek te beluisteren?
6. Wat heb je geleerd van de preek?

 Vragen over de preek van zondagavond 24 januari
1. Wat vind je van het standpunt van de dopersen dat een christen geen eed mag afleggen?
2. Er zijn mensen geweest die voor de SGP in de gemeenteraad zaten, die geen eed aflegden. Is dat een goed standpunt?
3. Wat betekent in het persoonlijk leven de tekst uit Jesaja 54:9 'Want het zal Mij zijn als de wateren van Noach, toen Ik zwoer, dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan, alzo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal'? Betrek bij het nadenken hierover ook de huidige tijdsomstandigheden.