banner_agenda1.jpg

 

Deze pagina uitprinten? klik op het driehoekje hiernaast:

Vragen bij de preek van zondagmorgen 25juli

1. Naäman was melaats, wat betekent dat? Zou Naäman met alles wat hij bereikt had gelukkig geweest zijn?
2. De Heere wil ons met de genezing van Naäman iets leren. Zoals Naäman melaats was zijn wij dat niet. Toch zijn wij, zoals wij geboren worden, op een andere manier wel melaats. Weet je wat daarmee wordt bedoeld?
3. Het kleine meisje, dat geroofd was uit Israël, ging in het huis van Naäman goed over de Heere spreken. Denk eens terug, heb jij de afgelopen week ook goed over de Heere gesproken?
4. Wij moeten van onze zonden gewassen worden. De Heere wijst ons in de Bijbel aan hoe dat moet. Kan jij eens zeggen wat daarover in de Bijbel staat? Ons probleem is dat we dat niet kunnen, maar vooral niet willen. Hoe zou dat toch komen?
5. De profeet Elisa vertelde Naaman hoe hij genezen kon worden. Hij moest zich wassen in de Jordaan, dan zou hij genezen worden. Waarom wilde Naäman het middel niet gebruiken?
6. Als de Heere met Zijn Heilige Geest in je hart werkt dan leer je bidden: Heere, Uw wil geschiedde. Weet je waarom?
7. Wat is het belangrijkste in het leven van Naaman geweest: dat hij werd genezen of dat hij uitriep dat alleen de God van Israel de ware God is? Hij heb jij dat laatste al eens mogen zeggen?