banner_kerk1.jpg
joomla responsive menu free

Alles behalve liefde of enkel liefde ...

"Haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren; want zij heeft veel liefgehad; maar dien weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief."
Lukas 7:47

De Heere Jezus is uitgenodigd voor een maaltijd in het huis van Simon de Farizeeër. Waarom wil Simon de Zaligmaker zo dichtbij hebben? Aan zijn tafel? Uit het Bijbelgedeelte (Lukas 7:36 - 50) blijkt dat het alles behalve liefde is wat hem dreef. En dan komt zomaar die vrouw binnenlopen. Niet ongebruikelijk in het Oosten, maar nu is het bijzonder pijnlijk. Want ze staat bekend als een zondares. Dat zijn we toch allemaal, zondaren en zondaressen? Ja, maar uit het Schriftgedeelte blijkt dat het een publieke vrouw is. Een vrouw die aan de zonde haar brood heeft verdiend. Waarom wil zij dichtbij Jezus zijn? Uit enkel liefde! En al kunnen de stekende blikken van de gasten haar wel wegkijken, ze ziet niemand dan Jezus alleen. Ze gaat achter Hem staan, Die aanligt aan de tafel van Simon en weent. Warme tranen van diepe zondesmart rollen op Jezus voeten. Wellicht wat verschrikt droogt ze met haar lange haren Zijn voeten af, kust zelfs die voeten en giet er kostbare zalf over uit. Deze naamloze vrouw zegt helemaal niets, maar haar daden zeggen genoeg.
Simon, de gastheer denkt: zie je wel, nu blijkt wie Jezus is! Als Hij een profeet was, zou Hij het nooit hebben toegelaten. Simon begrijpt er niets van. Als je geen schuld voelt, geen zondelast denkt te hebben, heb je ook deze Zaligmaker niet nodig.
Jezus neemt het woord en vertelt de gelijkenis van twee schuldenaars. De schuld van de één is tien keer groter dan die van de ander. En toch is er een overeenkomst: beiden hebben geen penning om te betalen. De geldschieter scheldt beiden de schuld vrij. Wie zal nu het meest dankbaar zijn? Wie zal de schuldeiser het meest liefhebben? 't Is geen moeilijke vraag en Simon geeft antwoord. Wel zegt Jezus: 'Ziet gij deze vrouw?' Simon heeft haar nog geen blik waardig gekeurd, maar nu wordt ze vergeleken met zijn handelen! ‘U hebt Mij geen enkel eerbewijs toegebracht. Geen welkomstgroet, geen voetwassing en geen druppel olie op het hoofd. Maar deze vrouw heeft Mijn voeten gewassen, gekust en gezalfd.’
Enkel liefde, ook in het onderwijs van de Heere Jezus. Jezus had kunnen zeggen: ‘Simon, je hebt nog nooit gezien hoe zondig jij bent en daarom heb jij geen echte Zaligmaker nodig.’ Deze vrouw heeft iets gezien van haar zondige leven en heeft wel een Zaligmaker nodig. Je staat op één lijn met die slechte vrouw. Zij kan haar schuld niet betalen, maar jij ook niet.
Wat een liefde schuilt er in dit onderwijs! De liefdeloze Simon wordt onderwezen door de liefdevolle Zaligmaker. Jezus heeft die vrouw tot Zich getrokken met de koorden van Zijn liefde. Maar meer, want Hij zegt: 'Haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren; want zij heeft veel liefgehad; maar dien weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief.’ We moeten de woorden zo uitleggen: deze vrouw met haar vele zonden heeft vergeving ontvangen en daarom heeft zij veel lief. De liefde die ze komt betuigen, is het bewijs dat Hij haar eerst liefgehad heeft. En aan het adres van Simon wil het dit zeggen: 'U hebt Mij helemaal niet lief, dus is u blijkbaar nog niets vergeven. Simon, je weet nog niet wat vergeving is ...’
Lezer, lezeres, hoe is het in ons hart? Alles behalve liefde tot de Heere? Dan hebben we nog nooit onze zondelast gezien en nog nooit een Zaligmaker nodig gehad. Of is het zoals deze vrouw enkel liefde? Ze is heengegaan in vrede. Haar geloof heeft haar behouden en haar vele zonden zijn haar vergeven. En misschien heeft het gezongen in haar hart:
God heb ik lief; want die getrouwe HEER'
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Ds. B. Labee