banner_kerk4.jpg
joomla responsive menu free


Deze zijn beschreven opdat... gij gelooft, dat Jezus is de Christus

"Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam"
Johannes 20:31

Jezus heeft veel wonderen gedaan om Zijn onderwijs daarmee te bevestigen. En Hij doet nog veel wonderen. Zijn Woord loopt snel door de werelddelen. Na de Pinksterdag is Zijn Woord gepredikt aan alle volken over de hele wereld. Dat wonder gaat nog steeds door. Zijn woorden en Zijn werken zijn heilsopenbaring. Tegenover de kritiek van het ongeloof, heeft de gemeente des Heeren de opdracht de wonderen van Zijn hand te vertellen. Zij heeft de opdracht om Zijn Woord te verspreiden tot in de uiterste hoeken van de wereld. Dat dat gebeurt, is de voortzetting van Jezus wonderen.
De zendingsopdracht is beschreven in de Bijbel. Maar de uitvoering daarvan in onze tijd behoort tot de wonderen, die niet zijn beschreven in de Bijbel. Zo gaat Christus' werk voort. Het is Zijn Woord. De boodschap van Zijn verzoenend lijden en sterven en van Zijn opstanding en hemelvaart wordt nog gehoord. Nog doet Hij veel wonderen. Immers nog maakt Hij doden levend. Nog vergadert en bewaart Hij Zijn kerk, Zijn rijk is nog niet compleet. Elke dag doet Hij nog wonderen in het bekeren van zondaren en het bereiden van Zijn bruid voor de bruiloft des Lams.
Deze zijn beschreven opdat... gij gelooft, dat Jezus is de Christus.
In ons land heeft het licht van het Woord helder geschenen. Maar nu wordt dat wat geschreven is, ingeruild voor een sociaal Evangelie. Jezus is een voorbeeld, maar niet de Zoon van God. Daar weet men geen raad meer mee.
Het Bijbelbezit neemt toe zegt men. U kunt een Bijbel kopen, compleet met gouden, zilveren of koperen sloten en hoeken. Maar het Bijbelgebruik neemt af. De kostbare Bijbel wordt gebruikt als sieraad om er mee te pronken. Maar daarom is het Boek niet gegeven. Daarom zijn de wonderen van Jezus niet beschreven. Ze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zone Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in Zijn Naam. Daar is Johannes vol van. Hij heeft het leven gevonden in Jezus. Hij heeft het Woord aan zijn hart gedrukt. Hij heeft daaruit voedsel geput, troost in droefheid en kracht in zwakheid. Hij heeft geloofd dat Jezus is de Zoon van God, de Zaligmaker van zondaren.
Het heeft ons toch wel wat te zeggen, dat in de landen waar men vele jaren zonder het Woord geleefd heeft, er nu een honger is naar het Woord van God.
En door Jezus' wonder wordt het daar nu gebracht. Niet om het ongebruikt te laten of er mee te pronken. Maar opdat zij geloven dat Jezus de Zoon van God is en zij het leven zullen hebben in Zijn Naam. Het gelovig gebruik zal de Heere zegenen. Er zullen mensen door gegrepen worden, zalig gemaakt worden. Want die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Het niet gebruiken zal het droevige gevolg hebben dat de zonden en de bandeloosheid toenemen. Die de Zoon van God ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, de toorn van God blijft op hem. Het geloof is immers uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God?
Geliefde lezers, heeft dat wat geschreven is in uw leven die vrucht gedragen dat u het leven hebt gevonden in Zijn Naam? Of leest u niet meer?

Ds. H. Hofman Sr.