banner_kerk5.jpg
joomla responsive menu free


Ga in uw binnenkamer

"Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader, Die in het verborgen is".
Mattheüs 6:6a

Jezus haat alle uiterlijk vertoon, waaraan de oprechtheid ontbreekt. Ongetwijfeld zal je dat ook wel tegenkomen in je leven. Vooral in het godsdienstige leven.
Velen handelen zoals de Farizeeën deden. Zij stonden op de hoeken van de straten te bidden met de bedoeling dat anderen hun ijver en vrome zin zouden prijzen. Nu zal men dat vandaag aan de dag wel niet zo tegenkomen in deze letterlijke zin, maar toch wel hetgeen dat er door bedoeld wordt. Wat doet men veel om de mensen. Men wil een goede naam bij mensen hebben of houden; men is bevreesd voor het oordeel van de mensen. En als wij in ons godsdienstig leven dingen doen of laten enkel en alleen om de mensen dan heeft dat voor God geen waarde.
God ziet het hart aan, dat wil zeggen Hij ziet of het bij jou echt is of dat het alleen maar uiterlijk vertoon is. In deze tekst gaat het over het gebed, maar alle andere uitingen van godsdienstig leven hebben hier natuurlijk ook mee te maken.
Het gebed is het meest sprekende teken van geestelijk leven. Gebed is het ademhalen van de ziel. Nu, dit doet men niet om de mensen, maar omdat men daar niet buiten kan. Dit is een zaak van het verborgene.
Dat kan overal. Dat kan ook zomaar onder je werk. Men spreekt wel eens over het "bidden met de pet op" en bedoelt daarmee het "verborgen" gebed. Immers als teken van eerbied zet men de pet af als men bidt. Maar zo kun je onder het werk door, zo maar in je dagelijks leven, tot de Heere roepen. Dat is ook in de „binnenkamer". We moeten natuurlijk niet denken, dat Jezus hier bedoelt, dat wij ons voor de mensen zouden moeten schamen voor ons gebed. Nee, bid maar op je kantoor, in je fabriek, in je kazerne. Maar doe het nooit om de mensen. Bedenk altijd dat de Heere vraagt naar de waarheid van het hart. Ga dan liever in de binnenkamer, want ook dat ziet en hoort God.

Ds. A. Vergunst