banner_kerk2.jpg
joomla responsive menu free


'Want Uw Licht komt'

Jesaja 60: 1,2

De profeet Jesaja diende meer dan 50 jaren onder het volk van Juda. In zijn ambtsperiode hebben de Assyriërs het tienstammenrijk verwoest. Aan het einde van zijn ambtelijke dienst werd het land Juda verwoest. Nog weer 100 jaren later is de wegvoering naar Babel en werd de stad Jeruzalem verwoest. Wat een donkere tijd. Wat een duisternis over de volken Israël en Juda.
Het is de duisternis van Gods rechtvaardige oordelen over de zonden en afgoderij. Alles ligt in puin. Weggevoerd naar Irak, onderdrukking en slavernij. En de HEERE verborg Zich voor hen. Naar Zijn rechtvaardig oordeel werden zij gestraft. Zou er ooit nog verlossing zijn? Zou God ooit nog genadig zijn?
Wat een duisternis is er in ons land. Niet alleen omdat het de decembermaand is, maar vooral in het afwijken van de levende God. Ongehoorzaamheid, geweld, ontucht en het verlaten van de rechtzinnige leer. De geestelijke bevinding van de Goddelijke waarheden lijken zeldzaam te zijn. Ach, het is zo stil, zo donker. Is er nog iemand, die roept: 'Met mijn ziel heb ik U begeerd in de nacht?' Is er nog iemand, die zucht: 'Gij hebt mij gevoerd in de duisternis en niet in het licht. De morgen, ach, wanneer?' Is er nog een schreeuwende behoefte aan het Licht der wereld, Jezus Christus?
Kerstfeest: zingen van het Licht en tegelijk in de duisternis leven? Of toch nog: 'de morgen, ach, wanneer?'
'Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken; doch over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.'
Christus is de Zon der gerechtigheid. Licht in de nacht in de velden van Efratha. Licht van Boven!
Maar om werkelijk Zelf het Licht te kunnen zijn, daalde Hij af in de duisternis van Gods rechtvaardige toorn over de zonde. Na de kerstnacht kwam de nacht van Golgotha. Hij moest voor voldoening zorgen. Hij werd van God verlaten, totdat Hij mocht roepen: 'Het is volbracht!'
Toen was daar het licht van Gods verzoend en vriendelijk aangezicht. De morgen der opstanding kwam, hèt Licht. Daarom is er nu hoop: 'Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt'.
O, arme zondaar, die in het duister dwaalt; arm kind van God, dat in de duisternis is gevoerd en niet in het licht - grijp moed op deze Goddelijke belofte. Tot Hem komende, zal Zijn heerlijkheid over u gezien worden en zult u, verlicht zijnde, ook zelf lichten.
Moge de Heilige Geest ons verlichten na de kerstdagen en na de jaarwisseling. Het vuurwerk geeft in de nacht maar heel even licht. Maar wie Christus als het Licht der wereld navolgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.

Ds. M.J. van Gelder