banner_kerk4.jpg
joomla responsive menu free

Laatste update 30 maart
22.00 uur

Onderaan deze pagina vindt u een mededeling voor mensen die zelf niet in de gelegenheid zijn om boodschappen te doen.
___________________________________________________________________________________________

Beste leden van onze gemeente, jongens en meisjes,

Op deze pagina wil de kerkenraad met u en jullie in contact blijven om elkaar in deze moeilijke periode tot steun te zijn. Ook willen we proberen u en jou op de hoogte houden van de maatregelen die genomen moeten worden.
Kijkt u ook even helemaal onderaan deze pagina voor enkele praktische dingen.

We beleefden een tweede zondag zonder kerkgang. En toch went het niet. We zeggen tegen elkaar: wat zou het fijn zijn als we weer gewoon naar de kerk konden! We zien nu wel hoe bevoorrecht we zijn en hoe gewoon we alles zijn gaan vinden. Met deze crisis wil God ons richten op het Woord. En dat Woord mocht opnieuw worden gebracht. We werden in de prediking gewezen op het navolgen van Christus, Die ons in het dragen van het kruis is voorgegaan. We hopen dat u, in welke omstandigheden u nu persoonlijk ook bent, getroost zult worden door een blik op deze dienende en lijdende Borg.   

Er komt gelukkig financiële hulp van de overheid. Het is een geruststelling, dat de regering ons op deze manier te hulp komt. Maar we worden ook geroepen om naar boven te zien, naar God in de hemel, Die geen bidder laat staan. De dichter van Psalm 91 zegt het zo in vers 15 en 16:
   Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren;
   In de benauwdheid zal Ik bij Hem zijn, Ik zal hem er uittrekken, en zal hem verheerlijken.
   Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien.

Hij zal, in alle ramp en pijn,
Tot Mij om uitkomst zuchten,
En Ik gestadig bij hem zijn
In al zijn ongenuchten;
’t Gevaar zal Ik hem doen ontvliên;
Zijn levensdagen rekken;
‘k Zal hem Mijn eer en heil doen zien,
En nooit Mijn hulp onttrekken.
Ps. 91: 8

Maak uw zorg, zodra die komt, allereerst aan uw Vader bekend!
C.H. Spurgeon

De diensten op 29 maart werden via Youtube bekeken vanuit gemiddeld 300 huiskamers en meegeluisterd vanuit zo’n 100 ka-mers. Dat is hetzelfde beeld als vorige week en daar zijn we blij om. Ook nu weer blijkt dat de Woordverkondiging en het doen van de voorbedes en de dankzeggingen verbindend werkt. We hopen dat u dat thuis ook ervaren hebt bij het meezingen van de psalmen!

We vragen u om uw bijdrage voor de collectes over te maken op bankrekening NL03 RABO 0375 0059 78.
Uw gift wordt verdeeld over kerk en diaconie (2/3 - 1/3). Wanneer uw gift bestemd is voor een specifiek doel (bv een extra collecte) wilt u dat dan in de beschrijving erbij vermelden?

De Hersteld Hervormde Gemeente van Staphorst zet dagelijks om 9.00 een bijbelverhaal voor kinderen op hun website uur en om 13.13 uur een verhaal uit de kerkgeschiedenis. Jullie kunnen deze verhalen horen via de volgende link:
https://www.hhkstaphorst.nl

I.v.m. met het coronavirus kan de huis-aan-huis collecte voor ZOA niet doorgaan.
ZOA heeft voor Moerkapelle een online-collectebus gemaakt.
https://digicollect.zoa.nl/moerkapelle-gemeente

Iedereen die niet in de gelegenheid is om zelf boodschappen te doen of te laten doen kan dit via "Moerkapellenaren helpen elkaar" regelen.
U dient uw boodschappenlijstje via de mail of telefonisch in bij Rien Zwemer. Dit kan dagelijks tot 16.00 uur. Vrijwilligers verpakken dit in kartonnen dozen in de winkel van de Plus en bezorgen deze aan huis bij de voordeur.
Afrekenen doet u met een mobiel pinapparaat bij de deur, contant geld is niet mogelijk vanwege besmettingsgevaar. Omdat het online bestellen bij de Plus niet meer mogelijk is vanwege overbelasting is gekozen voor deze oplossing in overleg met de eigenaar van de Plus.
Op dit moment zijn er 58 vrijwilligers die zich hebben aangemeld hiervoor!

Hartelijke groet,
Uw kerkenraad