banner_kerk3.jpg
joomla responsive menu free

De kerkenraad heeft i.v.m. de coronamaatregelen de volgende protocollen vastgesteld.
Neem ze nauwkeurig door vóór u naar de kerk komt:

- Protocol erediensten                     - Protocol betreden kerk 
- Protocol vergaderingen - Protocol gebruik toiletruimte 
- Gebruik van de zalen Verkouden en naar de club? > beslisboom 


Laatste update 19 januari

Aanvangstijd 2e dienst
Vanaf zondag 30 januari begint de 2e dienst weer om 18.30 uur.

De corona-maatregelen na de persconferentie van 14.1.2022
- Vanaf maandag 17 januari hebben alle catechisaties, dus ook de belijdeniscatechisatie en de tussengroep, weer fysiek catechisatie in de kerk. We vragen jullie wel om een mondkapje te dragen en de 1,5-meterregel aan te houden.
- De clubs, alle verenigingen en de bibliotheek vragen we om nog even geduld te hebben. Wellicht komt hierover na 25 januari meer nieuws.

Coronamaatregelen
- We vragen u een mondkapje te dragen tijdens verplaatsingen in de kerk. Dat betekent dat u het mondkapje opdoet als u in de kerk komt en weer afdoet als u in de bank zit.
- Schuif in uw bank door tot ca. 1,5 meter afstand van de ander (3 zitplaatsen ruimte)
- Houd 1,5 meter afstand
- De basisregel blijft: hebt u klachten, bent u verkouden of hebt u keel- of hoofdpijn? U kunt besmet zijn. Dan vragen we u om thuis te blijven!

Daarnaast vragen we nadrukkelijk uw medewerking voor het volgende:
- De kerkenraad benadrukt dat ouderen, jongeren en kinderen ook met lichte klachten van verkoudheid, griepverschijnselen of reuk/smaakverlies altijd thuisblijven, ook als er sprake is van een negatieve zelftest.
- Als een gezinslid corona heeft, komen de andere gezinsleden niet naar de kerk of de vereniging. Indien de klas van een kind in quarantaine zit, dan komt dit kind niet naar de kerk of vereniging.
- Ontsmet bij de ingang uw handen.
- Neem jassen en paraplu's mee de kerk in, zodat opstoppingen vermeden worden.
- Ramen en deuren staan grotendeels open in verband met de nodige ventilatie. Er is dus een kans dat u het voelt tochten in de kerk. Ook daarvoor is het goed om uw jas mee te nemen in de kerk.

Wat te doen bij een besmetting kort na het bezoeken van een kerkdienst?
Als u binnen 48 uur na het bezoeken van een dienst positief getest bent door de GGD, is het mogelijk dat de GGD een bron- en contactonderzoek gaat starten. Zij zullen u dan vragen om een overzicht met naam en telefoonnummer van alle mensen met wie u in die tijdsperiode van 48 uur in contact bent geweest.
Daar horen dan ook de mensen bij die in de laatste kerkdienst in de bank naast u en voor u zaten.
- Informeer deze personen en vertel hen dat de GGD mogelijk contact met hen opneemt.
- Informeer koster R. Heijkamp (tel. 079 593 2375).

Introductie van de gemeente-app

Onze gemeente-app is live! Voor de jongere generatie om informatie te delen en te ontvangen, contacten te onderhouden en nieuwe op te bouwen. Maar vanzelfsprekend ook bedoeld voor de oudere generatie – voor contact met elkaar én met de jongeren van de gemeente.
> Klik op deze link voor meer info
> Kijk ook bij: de app in gebruik

 

 

Kerk app promotie poster A4 met QR Code                                                                    

Uitnodigingssysteem voor de kerkdiensten
Helaas kan in deze tijd maar een gedeelte van de gemeente aanwezig zijn in de diensten. Voor toewijzing van zitplaatsen wordt gebruik gemaakt van Kerktijd.nl  > Klik op deze link voor meer info.


Collectes
- Uw giften kunt u deponeren in de collecte-zakken bij de ingangen, zowel voor als na de dienst.
- Hebt u een account in de gemeente-app, dan is het mogelijk uw gift digitaal te geven.
- Daarnaast kunt u uw bijdrage geven via de volgende bankrekeningen:
        Kerk: NL03 RABO 0375 0059 78
        Diaconie: NL67 RABO 0375 0474 09
Voor de duidelijkheid geven we hieronder aan welke doelen van de extra collecten onder ‘kerk’ vallen en welke onder ‘diaconie’.
Kerk: Theologische school, Emerituskas, Zon-dagschool, Bijbelverspreiding, Dep. Israel,  Zending, Evangelisatie, kerkbode.
Diaconie: Bijzondere noden, DMZ, Helpende Handen, Inloophuis Het Kompas.


Video's voor jongeren
Naar de > pagina met video's voor de jongeren en de kinderen