banner_kerk4.jpg
joomla responsive menu free

De kerkenraad heeft i.v.m. de coronamaatregelen de volgende protocollen vastgesteld.
Neemt u ze nauwkeurig door vóór u naar de kerk komt:
- Protocol erediensten
- Protocol betreden kerk
- Protocol vergaderingen
- Protocol gebruik toiletruimte

Laatste update 22 oktober 

De kerkenraad heeft besloten het dringende advies van de overheid m.b.t. de nieuwe coronamaatregelen op te volgen. Dit houdt in dat de kerkdiensten en andere bijeenkomsten in het kerkgebouw door 30 gemeenteleden bezocht mogen worden.


Gemeente, jongens en meisjes,

Sinds juni kon ons kerkgebouw dankzij de inzet van velen op een veilige manier gebruikt worden voor erediensten en bijeenkomsten. Iedereen deed zijn best om zich aan de regels te houden. Verantwoordelijkheid werd gevoeld en genomen.
We zien echter dat in de samenleving het aantal besmettingen weer sterk oploopt. De overheid zag zich genoodzaakt steeds meer beperkende maatregelen te nemen. In alle gebouwen in ons land  worden sinds 14 oktober 30 personen toegelaten, voor een  periode van in ieder geval 4 weken. De kerken kregen het dringende advies om hetzelfde aantal bezoekers aan te houden.

De kerkenraad heeft zich hierover biddend beraden. Het was moeilijk en emotioneel. Het hart van de gemeente wordt geraakt als we met steeds minder mensen naar de kerk kunnen. Het is moeilijk om bijvoorbeeld als gezin met (kleine) kinderen de online diensten goed te volgen. Ook doet het pijn dat we elkaar weer minder zullen ontmoeten.

We hebben een eigen verantwoordelijkheid, naar elkaar en naar de maatschappij.  We hebben met pijn besloten om het dringende advies van de overheid op te volgen.

- Er mogen 30 gementeleden aanwezig zijn bij een kerkelijke bijeenkomst. Dat is exclusief kerkenraadsleden, dominee, kosters, organist, zangers, videoman en BHV'ers. Het getal is ook exclusief kinderen t/m 12 jaar.
- We adviseren de gemeente dringend om over te gaan tot het dragen van mondkapjes tijdens verplaatsingen in de kerk. Dat betekent dat u het mondkapje opdoet als u in de kerk komt en weer afdoet als u in de bank zit.
- In aansluiting op de besluiten van de scholen vragen we ook de catechisanten om tijdens loopbewegingen in het kerkgebouw een mondkapje te dragen. In het catechisatielokaal kun je het afdoen.
- Er wordt tijdens de eredienst alleen gezongen door ca. 5 zangers.  

Deze beslissingen gelden tot nader order. Ze kunnen worden aangepast als de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.
Houdt u dus deze website in de gaten!

Laten we ons kalm en waardig blijven gedragen en als gemeente een goed getuigenis blijven geven naar de wereld om ons heen.
Vóór alles mogen we weten dat God in deze crisissituatie Dezelfde blijft! “Want Ik, de HEERE, word niet veranderd!”

Bij het begin van het winterseizoen 2020-2021
- Gebruik van de zalen
- Neem uw jassen en paraplu's mee de kerk in. Dit voorkomt opstoppingen bij het verlaten van de kerk.
- In verband met de ventilatie staan in de kerk ook in de herfst meerdere ramen open.
  Het is dus kouder in de kerk. Trek daarom een dikke jas of een extra trui aan. 
- Voor de catechisaties gelden dezelfde regels als voor scholen > bericht van het deputaatschap.
- Als u liever nog geen huisbezoek ontvangt, kunt u dat bespreken met de ambtsdrager die u opbelt voor
  een afspraak. Wellicht zijn er andere mogelijkheden om een bezoek toch door te laten gaan (er zijn op
  dit moment max. drie bezoekers toegestaan in een gezin).
- Verkouden - kan mijn kind naar de club? > beslisboom voor kinderen t/m groep 8   

Uitnodigingssysteem voor de kerkdiensten
Helaas kan in deze tijd maar een gedeelte van de gemeente aanwezig zijn in de diensten. Voor toewijzing van zitplaatsen wordt gebruik gemaakt van Kerktijd.nl > Klik op deze link voor meer info.
Als u hierover vragen hebt, kunt u contact opnemen met Don en Marjo Kaashoek, tel. 06 1717 7916 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene richtlijnen:
• Kom s.v.p. naar de kerk vanaf een half uur voor aanvang. Als er veel mensen op het laatste moment komen, krijgt u niet op tijd een plaats en moet de dienst later beginnen of wordt die daardoor erg verstoord. Dat willen we graag voorkomen. Moet u buiten even wachten, blijf dan ook verspreid staan op het plein. Dat geldt ook na de dienst!
• U kunt de kerk binnenkomen via de ingang aan de zijde van de Hervormde kerk en de ingang bij de keuken.
• Bij het binnenkomen in de kerk wordt gevraagd of u gezondheidsklachten hebt en of u de protocollen hebt gelezen. U ontsmet hier ook uw handen. Als u zich  niet in orde voelt of hooikoorts hebt, blijf dan thuis.
• U wordt naar een zitplaats gebracht. De beide ‘zij-vakken’ in de kerk zijn alleen vanaf de raamkant toegankelijk en kunnen ook alleen zo weer verlaten worden.
• Ga thuis naar het toilet. Gebruik het toilet in de kerk alleen als dat echt nodig is!
• We vragen u om na de dienst nog even te gaan zitten. Op aanwijzing verlaat u de kerk via de achterkant, te beginnen met de achterste rij.


Collectes
We vragen u om uw bijdrage voor de collectes over te maken op de volgende bankrekeningen:
Kerk: NL03 RABO 0375 0059 78
Diaconie: NL67 RABO 0375 0474 09


Video's voor jongeren
Naar de > pagina met video's voor de jongeren en de kinderen 


Klankdemonstratie van het nieuwe orgel

      P1010524 renamed 19435 A                   Door Dick den Engelsman zijn 4 professionele video-opnames gemaakt van ons nieuwe orgel.

Opname 1: "Freu dich sehr, O meine Seele" van George Böhm (dezelfde melodie als Ps. 42).
Opname 2: werken van Krebs voor orgel en trompet. De trompet wordt bespeeld door Andreas Boesch, bouwer van het orgel. 
Opname 3: verschillende psalmbewerkingen.
Opname 4: Sonate nr. 6 (met de melodie van het Gebed des Heeren) van Felix Mendelssohn-Bartholdy.

U kunt de opnames beluisteren via deze link.

                                                                                        

Op 26 september 2020 gaven Sietze de Vries en Rien Donkersloot een online orgelconcert op ons kerkorgel. Ze speelden een werk van J.S. Bach en improvisaties over Psalm 8, Psalm 130
en 'Wat de toekomst brengen moge'. Er wordt ook een uitleg gegeven over ons pijporgel.
U kunt dit concert nog beluisteren via deze > link
(NB. het spel begint 7 minuten na starten van het bestand op Youtube).


Iedereen die niet in de gelegenheid is om zelf boodschappen te doen of te laten doen kan dit via "Moerkapellenaren helpen elkaar" regelen.
U dient uw boodschappenlijstje via de mail of telefonisch in bij Rien Zwemer. Dit kan dagelijks tot 16.00 uur. Vrijwilligers verpakken dit in kartonnen dozen in de winkel van de Plus en bezorgen deze aan huis bij de voordeur.
Afrekenen doet u met een mobiel pinapparaat bij de deur, contant geld is niet mogelijk vanwege besmettingsgevaar. Omdat het online bestellen bij de Plus niet meer mogelijk is vanwege overbelasting is gekozen voor deze oplossing in overleg met de eigenaar van de Plus.

Diakonale Samenwerking Moerkapelle

Moerkapellenaren helpen elkaar

Hartelijke groet,
Uw kerkenraad