banner_kerk3.jpg
joomla responsive menu free

 

Gebruik van de zalen in het winterseizoen 2020 – 2021

- In de beide crèchezaaltjes en de bovenste zaal mag alleen vergaderd worden als de ramen geopend zijn. Pas als de ventilatiemaatregelen doorgevoerd zijn, mogen de ramen dicht.
- De zaal boven de consistorie kan gebruikt worden met geopende deuren (de afzuiging is in orde, er worden maatregelen genomen i.v.m. de aanvoer van verse lucht).
- De Boeg kan alleen gebruikt worden door de clubs als de ramen geopend blijven.
- Er worden in de zalen CO2-meters gemonteerd, zodat er een opjectieve meting en bewaking van de luchtkwaliteit kan plaatsvinden.
- De maximale duur van een vergadering is ca. 1-1,5 uur. Er moet voorkomen worden dat men elkaar tijdens pauzes in de weg staat in de gangen en bij de toiletten.
- Zingen in de zalen is toegestaan voor jeugd t/m ca. 12 jaar, dus voor de clubs en de zondags-school. Tijdens de catechisaties wordt niet gezongen.
- Er gelden dezelfde regels als bij het onderwijs: bij coronaverschijnselen mogen leidinggevenden, catechiseermeesters e.d. niet ‘voor de klas’.
- Als kinderen ziek zijn, kunnen ouders met behulp van een zgn. ‘beslisboom’ bekijken of ze hun kinderen naar de club en verenigingen kunnen laten gaan (www.boink.info). Deze ‘beslisboom’ wordt gebruikt in het onderwijs.
- Seniorencomité, vrouwen en mannenvereniging mogen bijeen komen in de kerkzaal. Dit geldt (tenzij in bepaalde situaties anders afgesproken) ook voor de koren, met een maximum van 1 uur voor 30 zangers (het besmettingsrisico neemt toe met het aantal zangers en de duur van het zingen).
- In de kerkzaal kunnen geen consumpties (zoals koffie en thee) verzorgd worden. Er moet voorkomen worden dat er ‘samenscholingen’ plaatsvinden bij de uitgifteplek van de keuken.
- De leiding van de clubs, verenigingen en catechisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering vol-gens de bovengenoemde maatregelen en het vastleggen van de namen van de aanwezigen.
- Ook de bibliotheek kan weer beginnen met inachtneming van afstand, aantal personen en looproutes.
In het algemeen geldt dat de kerkenraad niet verantwoordelijk is voor activiteiten buiten ons kerkgebouw en De Boeg. Neem zelf uw/jouw verantwoordelijkheid en volg de regels van het RIVM op. Wees vooral voorzichtig bij contacten met ouderen. 

november 2020