banner_kerk1.jpg
joomla responsive menu free

Binnenkort

 • di 06 dec. (20:00 - 21:30)
  Lidmatencatechisatie
 • wo 14 dec. (14:30 - 16:30)
  Seniorenmiddag
 • do 19 jan. (19:30 - 22:00)
  Nieuwjaarsinstuif
 • wo 25 jan. (14:30 - 16:00)
  Seniorenmiddag
 • za 11 feb. (09:00 - 10:00)
  Doopzitting
 • wo 22 feb. (14:30 - 16:30)
  Seniorenmiddag
 • wo 29 mrt. (14:30 - 16:30)
  Seniorenmiddag
 • wo 26 apr. (14:30 - 16:30)
  Seniorenmiddag
 • Contact WebMaster

   

  Laatste update 8 oktober  

   

  Avondmaalsformulier met regelnummers en bewijsteksten > klik hier

  Fysieke kerkgang
  We kunnen weer naar de kerk! Dat hebben we allemaal erg gemist, de laatste jaren.
  Als we dat kunnen, is het goed om fysiek naar de kerk te gaan.
  Maar het is ook noodzakelijk! Waarom? Dat lees je in het document achter deze > link

  Hulp aan Oekraïense vluchtelingen
  In de afgelopen weken ontvingen we regelmatig de vraag van gemeenteleden of we als kerken in Moerkapelle behulpzaam kunnen zijn in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
  De diaconieën van de kerken in Moerkapelle (DSM) hebben actief contact met de gemeente Zuidplas over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
  DSM heeft aangeboden om daarover mee te denken.
  In samenwerking met de gemeente zal worden bepaald of er hulp nodig is vanuit de kerken van Moerkapelle en zo ja, hoe dit vormgegeven kan worden.
  De gemeente heeft recentelijk een opvanglocatie beschikbaar gesteld in Nieuwerkerk aan de IJssel voor ongeveer 120 vluchtelingen.
  Meer informatie hierover is te vinden op https://www.zuidplas.nl/vluchtelingen-oekraine
  Zodra de gemeente Zuidplas concrete hulp nodig heeft, zal dit via deze site kenbaar gemaakt worden en zullen we u ook informeren.
  Loopt u zelf rond met vragen als ‘ik wil helpen, waar kan ik dit melden’ of ‘mag ik zelf Oekraïners opvangen’? De website geeft ook op deze en andere vragen een antwoord.

  Names DSM,
  De diaconie

  Geen uitnodigingen meer via Kerktijd.nl
  U wordt voor de kerkdiensten niet meer uitgenodigd via Kerktijd.nl.
  U kunt dus weer zonder beperkingen naar de kerk. We vragen u om de ingang aan de kant van de dorpskerk te blijven gebruiken.
  De grote zaal en het voorste gedeelte van het zijvak aan die kant worden vrijgehouden als ‘1,5meter-ruimte’. Als u van deze ruimte gebruik wilt maken, komt u binnen door de ingang bij de keuken.

  Coronamaatregelen 
  De meeste coronamaatregelen zijn vervallen.
  - De basisregel blijft: hebt u klachten, bent u verkouden of hebt u keel- of hoofdpijn? U kunt besmet zijn. Dan vragen we u om thuis te blijven!
  - Het blijft mogelijk om bij de ingangen uw handen te ontsmetten.
  - Ramen en deuren staan grotendeels open in verband met de nodige ventilatie. Er is dus een kans dat u het voelt tochten in de kerk.

  Collectes
  - Uw giften kunt u deponeren in de collecte-zakken bij de ingangen, zowel voor als na de dienst.
  - Hebt u een account in de gemeente-app, dan is het mogelijk uw gift digitaal te geven.
  - Daarnaast kunt u uw bijdrage geven via de volgende bankrekeningen:
          Kerk: NL03 RABO 0375 0059 78
          Diaconie: NL67 RABO 0375 0474 09
  Voor de duidelijkheid geven we hieronder aan welke doelen van de extra collecten onder ‘kerk’ vallen en welke onder ‘diaconie’.
  Kerk: Theologische school, Emerituskas, Zon-dagschool, Bijbelverspreiding, Dep. Israel,  Zending, Evangelisatie, kerkbode.
  Diaconie: Bijzondere noden, DMZ, Helpende Handen, Inloophuis Het Kompas.

  Onze gemeente-app

  Onze gemeente-app is live! Voor de jongere generatie om informatie te delen en te ontvangen, contacten te onderhouden en nieuwe op te bouwen. Maar vanzelfsprekend ook bedoeld voor de oudere generatie – voor contact met elkaar én met de jongeren van de gemeente.
  > Klik op deze link voor meer info
  > Kijk ook bij: de app in gebruik

   

   

  Kerk app promotie poster A4 met QR Code