banner_kerk2.jpg
joomla responsive menu free

De kerkenraad heeft i.v.m. de coronamaatregelen de volgende protocollen vastgesteld.
Neemt u ze nauwkeurig door vóór u naar de kerk komt:
- Protocol erediensten
- Protocol betreden kerk (update 2 april)
- Protocol vergaderingen (update 2 april)
- Protocol gebruik toiletruimte

Laatste update 3 juli

Erediensten
We zijn dankbaar dat we weer met een gedeelte van de gemeente in Gods huis bijeen kunnen komen. 
Vanaf  5 juli mag het aantal aanwezigen in erediensten worden uitgebreid in relatie tot de grootte van het kerkgebouw. In onze gemeente worden hele wijken uitgenodigd om naar de kerk te komen.

Op zondag 5 juli zijn welkom de leden uit de volgende wijken:
Morgendienst (9.30 uur): wijk 11.
Avonddienst (19.00 uur): wijk 12.

Er is in de kerk een nieuwe camera aangebracht, waarmee een scherper en duidelijker beeld wordt verkregen. 

We willen het volgende meedelen over de gang van zaken voor de diensten vanaf 5 juli:
• Kom naar de kerk vanaf een half uur voor aanvang. Als er veel mensen op het laatste moment komen, krijgt u niet op tijd een plaats en moet de dienst later beginnen of wordt die daardoor erg verstoord. Dat willen we graag voorkomen. Kom dus zoveel mogelijk verspreid in het half uur vóór de dienst. Moet u buiten even wachten, blijf dan ook verspreid staan op het plein.
• U kunt de kerk binnenkomen via de ingang aan de zijde van de Hervormde kerk en de ingang bij de keuken. De ingang bij de consistorie wordt gebruikt door de bewoners van De Eersteling en De Zesling.
• Bij het binnenkomen in de kerk wordt ge-vraagd of u gezondheidsklachten hebt (de zogenaamde verplichte ‘triage’) en of u de protocollen hebt gelezen. U ontsmet hier ook uw handen.
• U wordt naar een zitplaats gebracht. De beide ‘zij-beuken’ in de kerk zijn alleen vanaf de raamkant toegankelijk en kunnen ook alleen zo weer verlaten worden.
• We vragen u om na de dienst nog even te gaan zitten. Op aanwijzing verlaat u de kerk via de achterkant, te beginnen met de achterste rij. De banken hoeven niet meer door u te worden schoongemaakt (in de volgende dienst op die zondag schuiven alle banken één rij op).
• Er mag weer meegezongen worden door de aanwezigen in de voorste banken van de zijbeuken, het middengedeelte en de gedeelten van de ambtsdragers.


Collectes
We vragen u om uw bijdrage voor de collectes over te maken op de volgende bankrekeningen:
Kerk: NL03 RABO 0375 0059 78
Diaconie: NL67 RABO 0375 0474 09


Video's voor jongeren
Naar de > pagina met video's voor de jongeren en de kinderen 


Klankdemonstratie van het nieuwe orgel

      P1010524 renamed 19435 A                   Door Dick den Engelsman zijn 3 professionele video-opnames gemaakt van ons nieuwe orgel.
Eén opname van George Böhm over "Freu dich sehr, O meine Seele" (dezelfde melodie als Ps. 42).
Op de tweede hoort u werken van Krebs voor orgel en trompet. De trompet wordt bespeeld door Andreas Boesch, bouwer van het orgel. 
Op de derde opname beluistert u verschillende psalmbewerkingen.
U kunt de opnames beluisteren via deze link.

                                                                                        

Iedereen die niet in de gelegenheid is om zelf boodschappen te doen of te laten doen kan dit via "Moerkapellenaren helpen elkaar" regelen.
U dient uw boodschappenlijstje via de mail of telefonisch in bij Rien Zwemer. Dit kan dagelijks tot 16.00 uur. Vrijwilligers verpakken dit in kartonnen dozen in de winkel van de Plus en bezorgen deze aan huis bij de voordeur.
Afrekenen doet u met een mobiel pinapparaat bij de deur, contant geld is niet mogelijk vanwege besmettingsgevaar. Omdat het online bestellen bij de Plus niet meer mogelijk is vanwege overbelasting is gekozen voor deze oplossing in overleg met de eigenaar van de Plus.

Diakonale Samenwerking Moerkapelle

Moerkapellenaren helpen elkaar

Hartelijke groet,
Uw kerkenraad