banner_kerk1.jpg
joomla responsive menu free

De kerkenraad heeft i.v.m. de coronamaatregelen de volgende protocollen vastgesteld.
Neemt u ze nauwkeurig door vóór u naar de kerk komt:

- Protocol erediensten                     - Protocol betreden kerk 
- Protocol vergaderingen - Protocol gebruik toiletruimte 
- Gebruik van de zalen Verkouden en naar de club? > beslisboom (update) 


Laatste update 24 november 

Routekaart voor kerken
Door het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) is een zgn. 'Routekaart voor kerken' opgesteld (zie RD van zaterdag 21 november). Deze Routekaart is ontstaan uit overleg met de minister van Veiligheid en Justitie (tevens Erediensten) en is bedoeld om duidelijk te maken welke stappen genomen kunnen worden bij verzwaring dan wel versoepeling van maatregelen. Hierdoor kan er 'maatwerk' worden toegepast, zodat er (bij een groot kerkgebouw) meer dan 30 mensen naar de kerk kunnen. Onze kerkenraad maakt gebruik van deze mogelijkheid, waarbij we er rekening mee moeten houden dat Zuidplas nog steeds het risiconiveau 'Zeer ernstig' heeft. Uit de Routekaart volgen daaruit de volgende concrete maatregelen:
- Voor Erediensten geldt bij grote kerken: het aantal aanwezigen is max. 10% van de ruimte-capaciteit (excl. kinderen t/m 12 jaar, ambtsdragers en medewerkers). Dit geldt ook voor huwelijks- en doopdiensten.
- Kerkelijke activiteiten, 18 jaar en ouder (volgens de routekaart zijn dat catechisaties, jeugd- en verenigingswerk, kring, cursus): max. 30 personen.
- Samenzang wordt nog dringend ontraden.
- Verder blijven alle bestaande maatregelen van kracht.

Nog even uw en jouw aandacht gevraagd ...
- Kom ruim op tijd naar de kerk. Dan voorkomen we opstoppingen en loopt u niet de kans in de regen te moeten wachten. Ook willen we de dienst graag op tijd laten beginnen.
- Neem uw jassen en paraplu's mee de kerk in. Dit voorkomt opstoppingen bij het verlaten van de kerk. 
- Schuif in uw bank door tot ca. 1,5 meter afstand van de ander.
- In het kerkgebouw draagt u een mondkapje en houdt u 1,5 m afstand.
- We wijzen u op uw eigen verantwoordelijkheid: ontmoet u liever zo weinig mogelijk mensen om besmetting te voorkomen? Blijft u dan thuis!
- De basisregel blijft: hebt u klachten, bent u verkouden of hebt u keel- of hoofdpijn? U kunt besmet zijn. Blijft u dan thuis!

Crèche voor de kinderen van 4-6 jaar
Er is nu voor kinderen in de leeftijd van ca. 4-6 jaar de mogelijkheid om zondagmorgen tijdens de dienst naar de crèche te komen. > Klik op deze link voor meer info.

Uitnodigingssysteem voor de kerkdiensten
Helaas kan in deze tijd maar een gedeelte van de gemeente aanwezig zijn in de diensten. Voor toewijzing van zitplaatsen wordt gebruik gemaakt van Kerktijd.nl > Klik op deze link voor meer info.

Algemene richtlijnen:
• Kom s.v.p. naar de kerk vanaf een half uur voor aanvang. Als er veel mensen op het laatste moment komen, krijgt u niet op tijd een plaats en moet de dienst later beginnen of wordt die daardoor erg verstoord. Dat willen we graag voorkomen. Moet u buiten even wachten, blijf dan ook verspreid staan op het plein. Dat geldt ook na de dienst!
• U kunt de kerk binnenkomen via de ingang aan de zijde van de Hervormde kerk en de ingang bij de keuken.
• Bij het binnenkomen in de kerk wordt gevraagd of u gezondheidsklachten hebt en of u de protocollen hebt gelezen. U ontsmet hier ook uw handen. Als u zich  niet in orde voelt of hooikoorts hebt, blijf dan thuis.
• U wordt naar een zitplaats gebracht. De beide ‘zij-vakken’ in de kerk zijn alleen vanaf de raamkant toegankelijk en kunnen ook alleen zo weer verlaten worden.
• Ga thuis naar het toilet. Gebruik het toilet in de kerk alleen als dat echt nodig is!
• We vragen u om na de dienst nog even te gaan zitten. Op aanwijzing verlaat u de kerk via de achterkant, te beginnen met de achterste rij.


Collectes
We vragen u om uw bijdrage voor de collectes over te maken op de volgende bankrekeningen:
Kerk: NL03 RABO 0375 0059 78
Diaconie: NL67 RABO 0375 0474 09
Giften voor een extra collecte kunt u overmaken op één van de bankrekeningen met een omschrijving van het doel.


Video's voor jongeren
Naar de > pagina met video's voor de jongeren en de kinderen 


Klankdemonstratie van het nieuwe orgel

      P1010524 renamed 19435 A                   Door Dick den Engelsman zijn 4 professionele video-opnames gemaakt van ons nieuwe orgel.

Opname 1: "Freu dich sehr, O meine Seele" van George Böhm (dezelfde melodie als Ps. 42).
Opname 2: werken van Krebs voor orgel en trompet. De trompet wordt bespeeld door Andreas Boesch, bouwer van het orgel. 
Opname 3: verschillende psalmbewerkingen.
Opname 4: Sonate nr. 6 (met de melodie van het Gebed des Heeren) van Felix Mendelssohn-Bartholdy.
Opname 5: een werk van Schumann voor orgel en klarinet, gepseeld door Klaas-Jan en Brenda van Heeringen
Opname 6: diverse orgelwerken van J.S. Bach.

U kunt de opnames beluisteren via deze link.

                                                                                        

Op 26 september 2020 gaven Sietze de Vries en Rien Donkersloot een online orgelconcert op ons kerkorgel. Ze speelden een werk van J.S. Bach en improvisaties over Psalm 8, Psalm 130
en 'Wat de toekomst brengen moge'. Er wordt ook een uitleg gegeven over ons pijporgel.
U kunt dit concert nog beluisteren via deze > link
(NB. het spel begint 7 minuten na starten van het bestand op Youtube).


Iedereen die niet in de gelegenheid is om zelf boodschappen te doen of te laten doen kan dit via "Moerkapellenaren helpen elkaar" regelen.
U dient uw boodschappenlijstje via de mail of telefonisch in bij Rien Zwemer. Dit kan dagelijks tot 16.00 uur. Vrijwilligers verpakken dit in kartonnen dozen in de winkel van de Plus en bezorgen deze aan huis bij de voordeur.
Afrekenen doet u met een mobiel pinapparaat bij de deur, contant geld is niet mogelijk vanwege besmettingsgevaar. Omdat het online bestellen bij de Plus niet meer mogelijk is vanwege overbelasting is gekozen voor deze oplossing in overleg met de eigenaar van de Plus.

Diakonale Samenwerking Moerkapelle

Moerkapellenaren helpen elkaar

Hartelijke groet,
Uw kerkenraad