banner_kerk5.jpg
joomla responsive menu free

De kerkenraad heeft i.v.m. de coronamaatregelen de volgende protocollen vastgesteld.
Neemt u ze nauwkeurig door vóór u naar de kerk komt:

- Protocol erediensten                     - Protocol betreden kerk 
- Protocol vergaderingen - Protocol gebruik toiletruimte 
- Gebruik van de zalen Verkouden en naar de club? > beslisboom (update) 


Laatste update 29 januari
(* = gewijzigd) 

* Aan onze catechisanten
Nu het ernaar uitziet dat de lockdown langer duurt, wil de kerkenraad graag een online doorstart maken met de catechisaties. We lopen anders immers de kans dat we elkaar dit hele seizoen niet meer zien.
In één van de komende weken hoor je hierover meer via de groeps-app van je cathechisatiegroep. 

Coronamaatregelen
De door de regering afgekondigde maatregelen hebben ook ingrijpende gevolgen voor ons gemeenteleven. De belangrijkste maatregel aan iedereen is de oproep van de overheid om fysieke contacten te vermijden.
- Van het deputaatschap is advies ontvangen over het o.m. het aantal kerkgangers. De kerkenraad heeft daarop besloten om het aantal aanwezigen in de eredienst te beperken tot maximaal 30.
- Verder hebben we moeten besluiten dat alle fysieke bijeenkomsten in onze gemeente t/m 9 februari niet doorgaan. Dit betreft de catechisaties, preekbesprekingen, verenigingen, clubs, zondagsschool, koren, bibliotheek en ook de zondagse crèche.
- Pastorale bezoeken vinden plaats wanneer dat nodig is.
In Ps. 121: 1 lezen we: ‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.’
Ook in het votum wordt beleden van Wie het kunnen verwachten in deze moeilijke tijd: ‘Onze hulp en onze verwachting is in den Naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van Zijn handen'.
Hij is de Betrouwbare en zal voor Zijn gemeente blijven zorgen. Wij begrijpen Zijn leiding niet altijd, maar we kunnen Hem altijd vertrouwen.

Nog even uw en jouw aandacht gevraagd ...
- Kom ruim op tijd naar de kerk. Dan voorkomen we opstoppingen en loopt u niet de kans in de regen te moeten wachten. Ook willen we de dienst graag op tijd laten beginnen.
- Neem uw jassen en paraplu's mee de kerk in. Dit voorkomt opstoppingen bij het verlaten van de kerk. 
- Schuif in uw bank door tot ca. 1,5 meter afstand van de ander.
- In het kerkgebouw draagt u een mondkapje en houdt u 1,5 m afstand.
- We wijzen u op uw eigen verantwoordelijkheid: ontmoet u liever zo weinig mogelijk mensen om besmetting te voorkomen? Blijft u dan thuis!
- De basisregel blijft: hebt u klachten, bent u verkouden of hebt u keel- of hoofdpijn? U kunt besmet zijn. Blijft u dan thuis!

Crèche voor de kinderen van 4-6 jaar - dit is afgelast t/m zondag 17 januari
Er is nu voor kinderen in de leeftijd van ca. 4-6 jaar de mogelijkheid om zondagmorgen tijdens de dienst naar de crèche te komen. > Klik op deze link voor meer info.

Uitnodigingssysteem voor de kerkdiensten
Helaas kan in deze tijd maar een gedeelte van de gemeente aanwezig zijn in de diensten. Voor toewijzing van zitplaatsen wordt gebruik gemaakt van Kerktijd.nl > Klik op deze link voor meer info.

Algemene richtlijnen:
• Kom s.v.p. naar de kerk vanaf een half uur voor aanvang. Als er veel mensen op het laatste moment komen, krijgt u niet op tijd een plaats en moet de dienst later beginnen of wordt die daardoor erg verstoord. Dat willen we graag voorkomen. Moet u buiten even wachten, blijf dan ook verspreid staan op het plein. Dat geldt ook na de dienst!
• U kunt de kerk binnenkomen via de ingang aan de zijde van de Hervormde kerk en de ingang bij de keuken.
• Bij het binnenkomen in de kerk wordt gevraagd of u gezondheidsklachten hebt en of u de protocollen hebt gelezen. U ontsmet hier ook uw handen. Als u zich  niet in orde voelt of hooikoorts hebt, blijf dan thuis.
• U wordt naar een zitplaats gebracht. De beide ‘zij-vakken’ in de kerk zijn alleen vanaf de raamkant toegankelijk en kunnen ook alleen zo weer verlaten worden.
• Ga thuis naar het toilet. Gebruik het toilet in de kerk alleen als dat echt nodig is!
• We vragen u om na de dienst nog even te gaan zitten. Op aanwijzing verlaat u de kerk via de achterkant, te beginnen met de achterste rij.


Collectes
We vragen u om uw bijdrage voor de collectes over te maken op de volgende bankrekeningen:
Kerk: NL03 RABO 0375 0059 78
Diaconie: NL67 RABO 0375 0474 09
Voor de duidelijkheid geven we hieronder aan welke doelen van de extra collecten onder ‘kerk’ vallen en welke onder ‘diaconie’.
Kerk: Theologische school, Emerituskas, Zon-dagschool, Bijbelverspreiding, Dep. Israel,  Zending, Evangelisatie, kerkbode.
Diaconie: Bijzondere noden, DMZ, Helpende Handen, Inloophuis Het Kompas.


Video's voor jongeren
Naar de > pagina met video's voor de jongeren en de kinderen 


Iedereen die niet in de gelegenheid is om zelf boodschappen te doen of te laten doen kan dit via "Moerkapellenaren helpen elkaar" regelen.
U dient uw boodschappenlijstje via de mail of telefonisch in bij Rien Zwemer. Dit kan dagelijks tot 16.00 uur. Vrijwilligers verpakken dit in kartonnen dozen in de winkel van de Plus en bezorgen deze aan huis bij de voordeur.
Afrekenen doet u met een mobiel pinapparaat bij de deur, contant geld is niet mogelijk vanwege besmettingsgevaar. Omdat het online bestellen bij de Plus niet meer mogelijk is vanwege overbelasting is gekozen voor deze oplossing in overleg met de eigenaar van de Plus.

Diakonale Samenwerking Moerkapelle

Moerkapellenaren helpen elkaar

Hartelijke groet,
Uw kerkenraad