banner_kerk5.jpg
joomla responsive menu free

De kerkenraad heeft i.v.m. de coronamaatregelen de volgende protocollen vastgesteld.
Neem ze nauwkeurig door vóór u naar de kerk komt:

- Protocol erediensten                     - Protocol betreden kerk 
- Protocol vergaderingen - Protocol gebruik toiletruimte 
- Gebruik van de zalen Verkouden en naar de club? > beslisboom 


Laatste update 8 oktober

Na het vervallen van de 1,5meter-maatregel
De kerkenraad heeft besloten om vanaf zondag 10 oktober ook in de morgendiensten meer personen uit te nodigen. Er kunnen dan meer gezinnen met kinderen naar de kerk.
- Zowel ’s morgen als ’s avonds wordt u gevraagd in de bank dichter bij elkaar te gaan zitten, met 1 zitplaats tussenruimte tot andere gemeenteleden.
- De lege tussenbanken blijven in beide diensten gehandhaafd.
- Voor beide diensten ontvangt u op de gebruikelijke manier een uitnodiging van Kerktijd.nl.
- Wilt u liever meer ruimte (de ‘oude’ 1,5m-maatregel)? Dan kunt u bij binnenkomst om een plaats vragen in de grote zaal.
In de kerkenraadsvergadering van D.V. 4 november zal dit geëvalueerd worden.

Corona-maatregelen
- Ontsmet bij de ingang uw handen.
- Neem jassen en paraplu's mee de kerk in, zodat opstoppingen vermeden worden.
- Ramen en deuren staan grotendeels open in verband met de nodige ventilatie. Er is dus een kans dat u het voelt tochten in de kerk. Ook daarvoor is het goed om uw jas mee te nemen in de kerk.
- Kom op tijd naar de kerk. Er is anders het risico dat de dienst niet op tijd kan beginnen.

Wat te doen bij een besmetting kort na het bezoeken van een kerkdienst?
Als u binnen 48 uur na het bezoeken van een dienst positief getest bent door de GGD, is het mogelijk dat de GGD een bron- en contactonderzoek gaat starten. Zij zullen u dan vragen om een overzicht met naam en telefoonnummer van alle mensen met wie u in die tijdsperiode van 48 uur in contact bent geweest.
Daar horen dan ook de mensen bij die in de laatste kerkdienst in de bank naast u en voor u zaten.
- Informeer deze personen en vertel hen dat de GGD mogelijk contact met hen opneemt.
- Informeer koster R. Heijkamp (tel. 079 593 2375).

Crèche voor de kinderen van 0-5 jaar
U kunt uw kind naar de crèche brengen als u het vooraf hebt aangemeld.
> Klik op deze link voor meer info.

Introductie van de gemeente-app

Onze gemeente-app is live! Voor de jongere generatie om informatie te delen en te ontvangen, contacten te onderhouden en nieuwe op te bouwen. Maar vanzelfsprekend ook bedoeld voor de oudere generatie – voor contact met elkaar én met de jongeren van de gemeente.
> Klik op deze link voor meer info
> Kijk ook bij: de app in gebruik

 

 

Kerk app promotie poster A4 met QR Code                                                                    

Uitnodigingssysteem voor de kerkdiensten
Helaas kan in deze tijd maar een gedeelte van de gemeente aanwezig zijn in de diensten. Voor toewijzing van zitplaatsen wordt gebruik gemaakt van Kerktijd.nl  > Klik op deze link voor meer info.


Collectes
- Uw giften kunt u deponeren in de witte emmers bij de ingangen, zowel voor als na de dienst.
- Hebt u een account in de gemeente-app, dan is het mogelijk uw gift digitaal te geven.
- Daarnaast kunt u uw bijdrage geven via de volgende bankrekeningen:
        Kerk: NL03 RABO 0375 0059 78
        Diaconie: NL67 RABO 0375 0474 09
Voor de duidelijkheid geven we hieronder aan welke doelen van de extra collecten onder ‘kerk’ vallen en welke onder ‘diaconie’.
Kerk: Theologische school, Emerituskas, Zon-dagschool, Bijbelverspreiding, Dep. Israel,  Zending, Evangelisatie, kerkbode.
Diaconie: Bijzondere noden, DMZ, Helpende Handen, Inloophuis Het Kompas.


Video's voor jongeren
Naar de > pagina met video's voor de jongeren en de kinderen 


Iedereen die niet in de gelegenheid is om zelf boodschappen te doen of te laten doen kan dit via "Moerkapellenaren helpen elkaar" regelen.
U dient uw boodschappenlijstje via de mail of telefonisch in bij Rien Zwemer. Dit kan dagelijks tot 16.00 uur. Vrijwilligers verpakken dit in kartonnen dozen in de winkel van de Plus en bezorgen deze aan huis bij de voordeur.
Afrekenen doet u met een mobiel pinapparaat bij de deur, contant geld is niet mogelijk vanwege besmettingsgevaar. Omdat het online bestellen bij de Plus niet meer mogelijk is vanwege overbelasting is gekozen voor deze oplossing in overleg met de eigenaar van de Plus.

Diakonale Samenwerking Moerkapelle

Moerkapellenaren helpen elkaar

Hartelijke groet,
Uw kerkenraad